+ 150

NHÂN SỰ

+120

THIẾT BỊ + MÁY MÓC

+10.000 m2

01 Nhà máy Kết cấu thép

01 Nhà máy tôn bao che

DANH SÁCH THIẾT BỊ MÁY MÓC

Đối tác khách hàng